Groepsbegeleiding

Klazina Zorg biedt professionele groepstrainingen, voorlichting en cursussen, aan specifieke doelgroepen met psychische en maatschappelijke problemen. Groepsbegeleiding bij Klazina Zorg kan ook een preventieve karakter hebben gericht op het voorkomen of verminderen van psychische en maatschappelijke problemen. Psychiatrische problematiek, kennisoverdracht, het aanleren van bepaalde vaardigheden en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten staan bij groepsbegeleiding hierin centraal.