Disclaimer

Klazina Zorg heeft met grote zorg de internetpagina’s op deze website samen gesteld. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige of onjuist informatie op de pagina's is terechtgekomen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en evenmin kan Klazina Zorg en haar medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Klazina Zorg behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. De ge bruiker verklaart uitdrukkelijk het gebruik van de informatie op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.