Onze organisatie

Klazina zorg is een jonge organisatie die sinds begin 2016 zorg biedt aan mensen met psychische en maatschappelijke beperkingen. Wij opereren voornamelijk in Delft e.o. Klazina Zorg richt zich vooral op (jong)volwassenen. Om de zorg doeltreffend en effectief te bieden, tracht Klazina Zorg zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere zorginstellingen binnen de keten.

Visie en Missie

Onze visie is dat ook mensen met psychische en maatschappelijk beperkingen, zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Onze missie is om op een laagdrempelige wijze, ondersteuning te bieden aan een ieder die in een complex geworden maatschappij de eigen problemen niet meer zelf kan oplossen.

Vergoedingen

Kosten begeleiding

De begeleiding dat Klazina Zorg levert valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en wordt vergoed door de gemeente. Dit kan in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Klazina Zorg levert haar diensten voornamelijk op basis van PGB. Daarnaast werkt Klazina zorg samen met een gecontracteerde zorgaanbieder, daardoor kan de zorg ook in ZIN worden geleverd.

Eigen bijdrage

In sommige gemeenten moet u zelf een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Het CAK stelt op basis van uw inkomen de eigen bijdrage vast. Op de website van het CAK kunt u meer lezen over de eigen bijdrage.

Wachttijden

Bij Klazina Zorg zijn er geen wachttijden. Indien u zich aanmeld wordt er direct contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek.

Indien u reeds beschikt over een WMO indicatie, gaan wij direct met u aan de slag.

Indien u geen WMO indicatie heeft, kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie. De aanvraag procedure bij de gemeente kan 6 tot 8 weken duren.