Onze organisatie

Klazina zorg is een jonge organisatie die sinds begin 2016 zorg biedt aan mensen met psychische en maatschappelijke beperkingen. Wij opereren voornamelijk in Delft e.o. Klazina Zorg richt zich vooral op (jong)volwassenen. Om de zorg doeltreffend en effectief te bieden, tracht Klazina Zorg zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere zorginstellingen binnen de keten.

Visie en Missie

Onze visie is dat ook mensen met psychische en maatschappelijk beperkingen, zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Onze missie is om op een laagdrempelige wijze, ondersteuning te bieden aan een ieder die in een complex geworden maatschappij de eigen problemen niet meer zelf kan oplossen.

Vergoedingen

WMO

De zorgdiensten van Klazina Zorg vallen onder de WMO. Dit betekend dat uw kosten worden vergoed door de gemeente. Daarvoor heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de indicatie bij de gemeente. Klazina Zorg heeft een contract met de H4 gemeenten (Delft, Rijswijk, Westland, Midden Delftland). Klazina Zorg levert zorg in natura.

Eigen bijdrage

Zelf betaald u een maandelijkse eigen bijdrage. De eigen bijdrage betaald u aan het CAK. Het CAK stelt op basis van uw inkomen de enigenbijdrage vast. Op de website van het CAK kunt u meer lezen over de enigenbijdrage.

Wachttijden

Bij Klazina Zorg zijn er geen wachttijden. Indien u zich aanmeld wordt er direct contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek.

Indien u reeds beschikt over een WMO indicatie, gaan wij direct met u aan de slag.

Indien u geen WMO indicatie heeft, kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie. De aanvraag procedure bij de gemeente kan 6 tot 8 weken duren.