Privacy beleid

Klazina Zorg houd zich aan de wettelijke bepalingen ten aanzien privacy.

Wij beschermen uw privacy zo goed mogelijk. Alles wordt vertrouwelijk behandeld. Uw dossier is alleen voor de zorgverlener ter inzage en degenen die betrokken zijn bij uw begeleiding. Er wordt zonder uw toestemming geen enkele informatie aan derden verstrekt.